Qui trình đào tạo

 

qui trinh dao tao

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN SMARTWAY

 

Bước 1: Khảo sát Doanh Nghiệp (Học viện trực tiếp đến làm việc tại Doanh Nghiệp cùng Ban lãnh đạo và cán bộ liên quan về nội dung khóa đào tạo, nắm bắt nhu cầu, mong muốn, khó khăn thực tế mà Doanh Nghiệp đang gặp phải cũng như tìm hiểu vi mô, sản phẩm, thương hiệu công ty cụ thể).
Bước 2: Học viện tiến hành xây dựng chương trình đào tạo xác thực với nội dung tại Bước 1.
Bước 3: Học viện cùng thống nhất với Doanh Nghiệp về xây dựng, biên soạn nội dung chương trình và thời lượng khóa đào tạo.
Bước 4: Triển khai khóa đào tạo.
Bước 5: Khảo sát, kiểm tra chất lượng sau đào tạo (Trong 3 năm, cứ mỗi 3 tháng Học viện sẽ đến trực tiếp tại Doanh Nghiệp làm việc với Ban lãnh đạo cùng kiểm tra lại khóa học vừa qua, tìm giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại).

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

phương pháp giảng dạy