Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Quản trị nguồn nhân lực
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Giám đốc Nhân sự/ Chief Human Resources Officer
 • Chiến Lược Nhân Sự/ Strategic HR
 • Tuyển Dụng nhân sự/ Recruitment
 • Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực/HR Training & Development
 • Xây dựng Chính sách chế độ/ Benefit System
 • Pháp luật hiện hành về lao động/ Laws & Labour
 • Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự/ Selection & Interview Skills
 • Quản Lý Nhân Tài/ Talent Management
 • Kỹ năng giảng dạy/ Train The Trainer
 • Đánh giá / Personel Appraisal
 • Lương và Chế độ Đãi ngộ/ Compensation & Remuneration System
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả/ Effective Communication Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột/ Conflict Resolution Skills
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ Năng Thuyết Trình/ Presentation Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề/ Problem Solving Skills
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm/ Teamwork Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc/ Emotion Control Skills
 • Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
 • CEO Nâng cao - chuyên sâu về chiến lược/ Strategic Management for CEO
 • Tinh hoa quản trị nhân sự SHRM/ SHRM Essentials of HR Management
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Strategic HR: Delivering Business Results