Nhân viên

Nhân viên

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Nhân viên
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Nâng cao kỹ năng nhận thức về văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên 
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lí cấp trung
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng hoạch định chiến lược cho công ty
 • Kỹ năng giám sát bán hàng
 • Kỹ năng viết thư thương mại
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
 • Phân công, phân nhiệm và ủy thác công việc
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi
 • Kỹ năng tư duy chiến lược gắn kết & phát triển khách hàng
 • Phương pháp tư duy và ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý cuộc họp
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng đàm phán & thương lượng
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Làm thế nào để xây dựng đội ngũ bán hàng năng động?
 • Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing
 • Quản lý dự án Marketing
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thông tin cho quyết định Marketing
 • Quản trị thương hiệu
 • Hỗ trợ thương mại
 • Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản lý bán hàng
 • Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
 • Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Phương pháp thu hút khách hàng, thẩm định lòng tin
 • Nghệ thuật thiết lập, xác định, gợi mở nhu cầu khách hàng
 • Nâng cao kỹ năng bán hàng, thúc đẩy tăng doanh thu bán hàng
 • Kỹ năng phân tích nhận dạng khách hàng tiềm năng
 • Chiến lược bán hàng thời hội nhập
 • Kỹ năng thu hồi công nợ khách hàng chuyên nghiệp
 • Đàm phán trong bán hàng hiệu quả