Hội đồng chuyên gia

Ms. Nguyễn Thị Hương Liên - Ban chuyên gia tài chính và đầu tư

  • Tác giả Smartway

  • Ngày đăng 26/ 04/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Chuyên gia tài chính và cố vấn tài chính cho các tập đoàn trong và ngoài nước

Đào tạo kiểm soát nội bộ cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam  (VICEM);

Kiểm soát nội bộ cho Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA);

Quản trị rủi ro tài chính đối với các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA);

Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Rà soát chẩn đoán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex Đà Nẵng).

 

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên