Hội đồng chuyên gia

Mr. Trang Minh Hà - Ban chuyên gia phát triển tổ chức và nhân lực

  • Tác giả Smartway

  • Ngày đăng 26/ 04/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Là giảng viên chính các chương trình đào tạo Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Nhân sự (CPO), Mini-MBA… Spectra Singapore, Europe Indochina Institute, GlobalHM… và giảng viên thỉnh giảng tại các tập đoàn danh tiếng như Vincom Group, Mai Linh Group, Victory Hotels…,

Đơn vị công tác: Giám đốc đào tạo tập đoàn Red Sun

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên