Hội đồng chuyên gia

Mr. Phạm Hoàng Hải - Chủ tịch hội đồng thành viên

  • Tác giả Smartway

  • Ngày đăng 20/ 05/ 2019

  • Bình luận 0 Bình luận

Chuyên gia quản trị bộ máy và điều hành Doanh nghiệp.

Đơn vị công tác: Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Quốc Tế Smart Way.

Giám đốc: Công ty TNHH Đất Sáng Tạo.

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên