Hội đồng chuyên gia

Mr. Nguyễn Tiến Hòa - Ban chuyên gia pháp chế

  • Tác giả Smartway

  • Ngày đăng 05/ 01/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

LL.M, Luật quốc tế, Luật Quốc tế và Đại học Kinh doanh, Seoul-Hàn Quốc

LLB, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

Văn bằng về Luật sư Trình độ chuyên môn và Kỹ năng, Viện Tư pháp, Hà Nội.

Thạc sĩ Luật tại Đại học La Trobe, Úc.

Đơn vị công tác: Partner - SB Consultation Corporation (SBLaw)

Công ty TNHH SBLAW chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của Văn phòng Hồ Chí Minh. Chuyên môn cụ thể của ông trong lĩnh vực này đã thu được từ cả hai kinh nghiệm hơn 3 năm với Investcontsult Group và giáo dục học tập của mình.

Ông Hòa có chuyên môn sâu về tất cả các khía cạnh của nhãn hiệu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm đăng ký, tiến hành và bảo vệ các thủ tục phản đối, huỷ bỏ. Ông cũng tư vấn về việc bảo vệ và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, các vấn đề tên domain và bí mật thương mại. Từ năm 2005 đến đầu năm 2007, ông Hòa đã thể hiện sự quan tâm của các tập đoàn đầu tiên trong việc thực hiện chiến lược phân phối tại Việt Nam thông qua các hệ thống nhượng quyền thương mại.

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên