Hội đồng chuyên gia

Mr. Nguyễn Hùng Cường - Ban chuyên gia phát triển tổ chức và nhân lực

  • Tác giả Smartway

  • Ngày đăng 26/ 04/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

HRM Blogger / HRM Consultant / HR KM for HrShare Community tại Blog Nhân Sự.

Thạc sỹ Quản trị Nhân lực Đại học kinh tế quốc dân.

Đơn vị công tác: Knowledge Manager for Vietnam Hr Community tại KC24 Group.

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên