Hệ thống kỹ năng

Hệ thống kỹ năng

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Hệ thống kỹ năng
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Kỹ Năng Quản Lý Stress/ Stress Management Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian/ Time Management Skills
 • Kỹ Năng Giám Sát/ Supervisory Skills
 • Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng/ Public Speaking Skills
 • Sáu chiếc nón tư duy/ Six Thinking Hats
 • Sơ Đồ Tư Duy/ Mind Mapping
 • Kỹ Năng Viết Thư Thương Mại/ Effective Business Writing Skills
 • Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo/ Critical Thinking Skills
 • Tinh Thần Chiến Thắng/ Winning Attitude Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc/ Emotion Control Skills
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm/ Teamwork Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề/ Problem Solving Skills
 • Kỹ Năng Thuyết Trình/ Presentation Skills
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột/ Conflict Resolution Skills
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả/ Effective Communication Skills
 • Kỹ năng giảng dạy/ Train The Trainer
 • Quản Lý Nhân Tài/ Talent Management
 • Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự/ Selection & Interview Skills
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills
 • Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi/ Change Management Skills
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
 • Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược/ Strategy Thinking Skills
 • Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
 • Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ/ Debt Collection & Management Skills
 • Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa/ Commodities Display Skills