Giới thiệu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

"CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM"

Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực điều hành và cung cấp những giải pháp tư vấn tốt nhất cho doanh nghiệp tại Việt Nam & các nước trên thế giới.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của đội ngũ chuyên gia, học viện Smart Way chúng tôi cam kết chuyển giao kiến thức thực tiễn trên nền tảng tư duy giáo dục, định hướng và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

Với sứ mệnh của mình, chúng tôi luôn tận tâm để mang đến những dịch vụ và giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Trở thành Học viện đào tạo các chương trình nâng cao về quản lý điều hành cho Doanh nghiệp không ngừng phát triển, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, áp dụng linh hoạt trong thực tiễn tại Việt Nam & quốc tế.

 

BỘ TIÊU CHUẨN VĂN HÓA HỌC VIỆN SMART WAY

 

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tập thể quản lý lãnh đạo điều hành và nhân viên Smart Way hiểu rằng nền tảng của sự thành công, điều tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp chính là nhờ vào sự đóng góp của tất cả thành viên trong công ty: yếu tố con người là tài sản quan trọng nhất đối với Smart Way.

Smart Way luôn tạo cơ hội phát triển cho tất cả thành viên thông qua sự đào tạo trong chính doanh nghiệp của mình, đưa ra mục tiêu, thách thức và hướng dẫn, hỗ trợ tất cả nhân viên vươn đến thành công cá nhân và cùng đóng góp cho thành công của tập thể.

Smart Way luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Sự thẳng thắn, chính trực luôn được tôn trọng và đề cao Smart Way xây dựng bầu không khí làm việc thể hiện giá trị nhân văn, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, phong cách chuyên nghiệp, gắn kết cùng nhau xây dựng và phát triển Smart Way bền vững, để từ đó có thể truyền lửa đến các khách hàng doanh nghiệp mà chúng tôi tham gia đào tạo.