E-Learning

Định giá giá trị doanh nghiệp

  • Tác giả Smartway

  • Ngày đăng 30/ 05/ 2019

  • Bình luận 0 Bình luận

 

Bài 3 - Định giá giá trị doanh nghiệp

- Bảng cân đối kế toán: Tài sản có và nợ phải trả.

- Tài sản - nợ phải trả = Vốn chủ sở hữu (giá trị tài sản thuần). Các mục trong bảng cân đối kế toán: tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ dài hạn, Tài sản cố định, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tổng nguồn vốn.

- Bảng cân đối tài sản và nguồn vốn bao gồm tài sản ngắn hạn, dài hạn, nguồn vốn ngắn hạn, dài hạn, chủ sở hữu.

+ 5 phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam

1. Phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toán

2. Phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản.

3. Phương pháp chiết khấu dòng tiền.

4. Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận khác thường.

5. Phương pháp định giá trên cơ sở so sánh giá trị thị trường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình "Quản lý năng suất chất lượng doanh nghiệp trong hoạt động tài chính kế toán và tài chính thuế doanh nghiệp" được phối hợp thực hiện bởi Sở Khoa Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh & Học viện đào tạo quốc tế Smart Way.

+ Giảng Viên Vũ Thị Thùy Anh Là Ai?

- Giám đốc tài chính và cổ đông sáng lập của Công ty tìm kiếm tài năng Big Talent Hà Nội.

- Giám đốc điều hành và đồng sở hữu Doanh Nghiệp kinh doanh đá quý Hiền Mai.

- Kinh nghiệm 2 năm Phó giám đốc tài chính và Giám đốc chi nhánh tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Đại Hưng.

- Kinh nghiệm 4 năm kế toán trưởng công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.

+ DANH MỤC SÁCH - TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cha Giàu Cha Nghèo (Dạy Con Làm Giàu) – Robert Kiyosaki.

2. Nhà Đầu Tư Thông Minh – Benjamin Graham.

3. Giả Kim Thuật Tài Chính – George Soros.

4. Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffet – Nhiều tác giả.

5. Tư Duy Nhanh Và Chậm – Daniel Kahneman.

6. Đánh Lửa Cho Thương Hiệu – Jonathan Cahill.

7. Thiên Nga Đen – Nassim Nicholas Taleb.

Đăng bình luận

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên