Bộ phận Sale & Marketing

Bộ phận Sale & Marketing

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Bộ phận Sale & Marketing
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Giám đốc Kinh doanh/ Chief Customer Officer
 • Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing/ Marketing Planning & Strategy
 • Quản Lý Dự Án Marketing/ Marketing Project Management
 • Nghiên cứu thị trường/ Marketing Research
 • Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing/ Information For Marketing Decision Making
 • Marketing Kỹ Thuật Số/ Digital Marketing
 • Quản Trị Thương Hiệu/ Brand Management
 • Xây dựng Hệ thống phân phối/ Distribution Systems
 • Hỗ trợ Thương mại/ Trade Marketing
 • Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng/ Sales forcast & Sales plan
 • Hành Vi Người Tiêu Dùng/ Consumer Behavior
 • Quản Lý Bán Hàng/ Sales Management
 • Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp/ Professional Sales Supervisor
 • Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp/ Professional Selling Skills
 • Chăm Sóc Khách Hàng/ Customer Service
 • Quản Trị Mối Quan Hệ Với Khách Hàng/ CRM
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa/ Commodities Display Skills