Tất cả tin tức">

Tất cả tin tức

28/05/2019
  • 0
28/05/2019
  • 0
28/05/2019
  • 0
28/05/2019
  • 0
28/05/2019
  • 0
28/05/2019
  • 0

Cảm nhận của học viên

Năm 2017, Smart Way đã cấp chứng chỉ cho gần 800 học viên đã theo học các khóa đào tạo chuyên ngành do Smart Way tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cảm nhận của học viên